Fun fact om Brooklynbron!

Brooklynbron eller ”Brooklyn Bridge” är en av de kanske mest igenkänningsbara landmärkena i NY. När jag äntligen fick tillfälle att gå över bron från Manhattan till Brooklyn på min jakt efter att se Truman Capotes hus i Brooklyn, läste jag ett litet ”Fun Fact” om Brooklynbron. Vill du höra? 🙂

brooklynbron

När Brooklynbron byggdes påbörjades arbetet 1870, och det skulle vara en av de största hängbroarna i världen vid den tiden. Men medan konstruktionen var imponerande, stod ingen ännu inför den utmaningen att övertyga skeptikerna om bronens styrka och förmåga att hantera tung trafik.

Så kom idén att använda elefanter för att testa bron. År 1884, bara några månader före bron öppnades för allmänheten, arrangerades ett spektakulärt test. Elefanterna, inklusive den berömda Topsy, leddes över bron i en procession. Tanken var att om bron klarade av elefanternas vikt utan problem, skulle den säkert klara av hästtransporter och andra tunga fordon.

Personen bakom idén att använda elefanterna för att testa Brooklynbron var ingen mindre än P.T. Barnum, den berömda cirkusdirektören och showmannen. Barnum var känd för sitt företagande sinneslöshet och sina spektakulära evenemang, och han insåg potentialen i att använda elefanterna för att skapa uppmärksamhet kring den dåvarande under konstruktionen brostrukturen.

Publiken såg med andlöshet när de mäktiga djuren stegade över bron, och när de nådde andra sidan bröt jublet ut. Detta ovanliga test blev ett talande bevis på Brooklynbrons hållfasthet och dess förmåga att klara av den trafik den var avsedd för.

Sedan dess har Brooklynbron fortsatt att vara en av New Yorks mest betydelsefulla landmärken och en viktig del av stadens infrastruktur. Men historien om elefanterna som korsade bron förblir en fängslande anekdot som påminner oss om de unika sätten människor har använt för att testa och bevisa stora konstruktioners styrka och stabilitet.

Kul grej att tänka på när man promenerar över den ståtliga bron!

Posted in USA